zamknij X
Ta strona korzysta z plików cookie.

Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki: kliknij tutaj ›

banner
Szczególnie polecamy
Regulamin Klubu "ACTIVE"
 • Fitness Club Active jest komercyjnym ośrodkiem sportowo – rekreacyjnym oferującym zajęcia na sali fitness, siłowni oraz zabiegi odnowy biologicznej.
 • Prawo do korzystania z usług mają osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 16 roku życia, które wykupiły jednorazową usługę lub karnet (opłata wg cennika).
 • Osoby, które wykupią karnet, otrzymają Kartę Klienta upoważniającą do korzystania z opłaconych usług klubu.
 • Za wydanie Karty Klienta zostanie pobrana kaucja w wysokości 5 zł, która podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkowstwa w klubie. Kaucja przepada jeżeli Karta Klienta została zagubiona lub zniszczona z winy użytkownika.
 • Uczestnictwo w zajęciach dzieci poniżej 16 roku życia wymaga obecności prawnego opiekuna (lub złożenia przez wymienionego w recepcji pisemnej zgody).
 • Wszelkich płatności należy dokonywać w recepcji klubu przed rozpoczęciem zajęć lub zabiegu.
 • Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo do korzystania z niej.
 • Klub rezerwuje sobie prawo do odmówienia wstępu klientowi bez podania przyczyny.
 • Klient przed rozpoczęciem treningów lub zabiegów odnowy biologicznej ma obowiązek zasięgnąć porady lekarskiej.
 • Klienci korzystają z wszystkich usług na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • Wstęp na salę fitness i siłownię możliwy jest wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.
 • Sprzęt sportowy i przybory gimnastyczne należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Klienci, którzy korzystają z siłowni nie mogą wchodzić i korzystać z sali fitness.
 • W razie zauważenia przez klienta awarii technicznej lub uszkodzenia sprzętu prosi się o poinformowanie pracownika recepcji.
 • Zamiar skorzystania z usługi, które w formie bonusów zawierają niektóre karnety, należy zgłaszać w recepcji w chwili wejścia do klubu.
 • Zasady korzystania z sauny określa odrębny regulamin, który dostępny jest w pomieszczeniu, w którym świadczona jest usługa.
 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja zajęć fitness oraz terminu do sauny, osobiście lub telefonicznie w recepcji klubu, a także na stronie www.activefitness.pl w systemie ActiveONline. Zajęcia fitness można rezerwować nie wcześniej, niż dwa dni przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 • Zabieg masażu wymaga rezerwacji. Odwołanie masażu może nastąpić najpóźniej 2 godz. przed zabiegiem.
 • Rzeczy osobiste:
  • rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach,
  • klucze do szafek znajdują się w recepcji klubu i są wydawane po otrzymaniu Karty Klienta lub zastawu,
  • szafki są przeznaczone do użytku jednorazowego i za każdym razem należy je zwolnić,
  • cenne rzeczy osobiste powinny zostać zdeponowane za pokwitowaniem w recepcji, przy czym klub zastrzega sobie prawo nie przyjęcia w depozyt oferowanego przedmiotu,
  • klub nie odpowiada za rzeczy nie zdeponowane w recepcji. Przedmioty niezabezpieczone są pozostawione na ryzyko właściciela, klub nie odpowiada za ich zagubienie lub zniszczenie,
  • przedmioty znalezione będą przechowywane w recepcji klubu przez trzy dni.
 • Każdy karnet ma określoną datę ważności i najpóźniej w tym dniu można wykorzystać usługi i bonusy.
 • Klientowi, który nie wykorzysta karnetu z przyczyn losowych przysługuje przedłużenie karnetu o okres nieobecności (jednak nie krócej niż 1 tydzień i nie dłużej niż 2 tygodnie), po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu osobiście lub telefonicznie w recepcji. Uwaga. Karnety ważne pół roku nie podlegają przedłużeniu.
 • Za niewykorzystanie karnetu nie przysługuje zwrot gotówki.
 • Minimalna liczba osób na zajęciach fitness wynosi 3.
 • Rezerwacja zajęć fitness będzie anulowana 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na zajęciach.
 • Liczba osób na ćwiczeniach jest ograniczona i osoby nie korzystające z wcześniejszej rezerwacji nie mają zagwarantowanych miejsc na zajęciach fitness.
 • Z rezerwacji online mogą skorzystać wyłącznie osoby, które wcześniej dokonały pełnej rejestracji w recepcji klubu.
 • Zarejestrowany klient po wprowadzeniu loginu, którym jest adres e-mailowy klienta oraz unikalnego hasła, ma dostęp do stanu swojego konta, może sprawdzić: datę ważności karnetów, liczbę dostępnych wejść w karnecie, liczbę karnetów na Karcie Stałego Klienta, może zarezerwować ONLINE zajęcia fitness oraz pobyt w saunie
 • Po dokonaniu rezerwacji online zajęć fitness lub terminu w saunie klient otrzymuje na swój adres mailowy automatycznie wygenerowane potwierdzenie zawierające nazwę wybranych zajęć, dzień i godzinę.
 • Rezerwacje zajęć fitness oraz seansu w saunie można odwołać terminowo do 2 godz. przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Aby odwołać rezerwację miejsca online należy zalogować się na swoim koncie i w zakładce „moje rezerwacje” odznaczyć opcję „anuluj rezerwację”. Potwierdzenie odwołania rezerwacji zostanie wysłane na adres e-mail Klienta automatycznie. Anulowanie rezerwacji zajęć można dokonać również telefonicznie.
 • W sytuacji, kiedy system rezerwacji nie podświetla wybranych zajęć i nie ma możliwości zarezerwowania miejsca, oznacza to, że limit dostępnych online miejsc został wyczerpany. Prosimy wówczas o kontakt z recepcją celem zapisu na zajęcia lub wpisania się na listę rezerwową. Recepcja poinformuje telefonicznie zapisanych na liście rezerwowej o zwolnieniu się miejsc na zajęciach nie później niż na 2 godz. przed ich rozpoczęciem.
 • Posiadacze kart partnerskich (Benefit, Fitflex, FitProfit, MyBenefit itp.) proszeni są o zgłoszenie do recepcji Klubu celem zarejestrowania, co umożliwi dostęp do rezerwacji online
 • Każdy klient, który wykupi karnet bierze udział w programie Karty Stałego Klienta pozwalającego na uzyskanie dodatkowych rabatów.
 • Karta Stałego Klienta jest ważna 14 miesięcy.
 • W ramach Karty Stałego Klienta przysługują następujące rabaty: przy zakupie 3. karnetu – 10% rabatu, przy zakupie 6. karnetu – 20% rabatu, przy zakupie 9. karnetu – 30% rabatu i przy zakupie 12. karnetu – 50% zniżki.
 • Promocje i zniżki nie sumują się.
 • Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • Osoby nietrzeźwe i zachowujące się w sposób niekulturalny zostaną wyproszone z Klubu.
 • Zwierzętom wstęp wzbroniony.
 • Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia w okresie świąt, a także z innych przyczyn losowych.
 • Klient w momencie wykupienia usługi przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.
Więcej o fitnesie
Więcej o siłowni
Więcej o saunie
Więcej o masażach
Menu